Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

psychobabble
2093 6bec
Reposted fromkrzysk krzysk viapsychoviolet psychoviolet
psychobabble
9984 ff3c
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaall-about-kate all-about-kate
psychobabble
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viapolyphonicsoul polyphonicsoul
1971 f71a
7138 0d4a 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaviva-salvadore viva-salvadore

April 03 2017

psychobabble
0705 f791 500
via r/trees
Reposted fromwonko wonko viadepressionsucks depressionsucks
4700 8f32 500
psychobabble
2416 b1dc 500

March 31 2017

5670 36a5 500

owhataq:

Kate, Albert Finch

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
psychobabble
9318 6c8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagrass grass

March 30 2017

psychobabble
psychobabble
8908 27fb 500
Reposted fromvandalize vandalize viadrunkwhipster drunkwhipster

March 29 2017

8983 2f16
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatinderstick tinderstick
9572 ef2f 500

nuaideia:

Igor Palmin 
Moscow, 1980

Reposted fromLittleJack LittleJack viapsychoviolet psychoviolet

March 28 2017

psychobabble
7122 4417 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapsychoviolet psychoviolet
7037 1b24 500
5876 56de 500
Reposted fromstardvst stardvst viaall-about-kate all-about-kate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl